Slicer s2712t

V rezalniku je stroj za dostavo ¾ivilskih izdelkov. Za posamezne vrste materialov so priporoèeni rezalniki, vendar univerzalni. Tak rezalnik za doloèene vrste rezultatov je na primer rezalnik za meso ali rezalnik kruha.

Seveda, lahko izpolnjujejo in univerzalni rezalnik, ki je testiran tako pri rezanju kruha in narezki.V na¹i kuhinji je vredno imeti tak¹no jed. Prviè, ker cene tak¹nih rezalnikov niso visoke, èe seveda vlagamo v nekaj specializiranih naprav, in kot vemo, jih ne potrebujemo v kuhinji. Nepremiènina s tak¹nega stroja prihrani veliko èasa. Zajtrki se obièajno vzamejo zjutraj in seveda ni veliko èasa. Hitrej¹i naèin je, da klobaso ali kruh polo¾ite v rezalnik, kot da se navelièate no¾a, ki ni te¾ak ali izbran za to vrsto hrane. Mnogi ljudje, zahvaljujoè dejstvu, da nimajo takega orodja doma, opustijo celoten sklop nakupa kruha. Odloèijo se za rezanje kruha. Vendar se mora zavedati, da je obièajno tak kruh skoraj sve¾ kot celota. Pri nakupu celega kruha ga lahko kupimo v peki neposredno iz peèice.Posebej pomembno je dejstvo, da lahko v takem rezalniku neodvisno uravnavate ¹irino odrezanih kosov. Prav tako smo preprièani, da bodo kosi resnièno enako dolgi. Rezanje obièajnega no¾a, ne moremo narediti. Pogosto so sestavine ¹ir¹e na enem mestu, o¾je v tujih in nikoli ne izstopajo tako debele, kot bi ¾eleli doseèi. Zelo pomembno je, da je tak rezalnik zelo enostaven za uporabo. Na ¾alost obstaja nekaj specializirane opreme, za katero potrebujemo informacije, ker ne vemo, kaj naj pripravimo. Ko vidimo tak¹no napravo, takoj ugibamo, kdaj jo naredimo. Z navodili ali komentarji tretjih oseb nimamo te¾av. Na posameznem rezalniku so podrobno opisani dodatni gumbi, kot je debelina rezanja.Torej je tak¹en rezalnik zelo uèinkovit za napravo v kuhinji. Vredno je imeti tako dodatno opremo in si prihraniti èas in ¾ivce.