Lasje

Moja neèakinja je zelo hrepenenje po igranju z lasmi, lahko jo ¾e veè dni kaplja¹ in si razgrne¹ lase. Hkrati pa je resnièno vsrkano, da je, èe hoèem, da je videti popolno, mogoèe narediti eno pletenico ducat krat, vsakiè ko na njih obleèemo pripomoèke za lase ali jih pritrdimo s sponkami. Najbolj ceni ¹olske igre in oblikovanje. Njena nova vloga kraljice Jokerjev je bila prav tako prijazna in je morala imeti popolno prièesko in obleko. Najprej je Mama izpljunila svoje ducate pletenice z loki, ki so jih dr¾ali. Kasneje je ta lepa enajstletnica rekla ne, ne in vèasih tudi ne. Pravzaprav bom gledal urejene lase .... tako da se je zaèelo. 45 minut snemanja in njihovo modeliranje. Izgledala je aristokratsko kot prava kraljica. ©ele ko je ¹la z aristokrati, se je hitro spremenila. Ne glede na zadnjo, je bilo skoraj dve uri od zaèetka uèenja za dokonèanje projekta. Neprièakovano .... popolnoma spremenila pogled, in v njenem govoru je bilo malo podobno "nieeee, res ne ¾elim, ne spomnim nièesar na kraljico, ki je njena podrejena". Spra¹evala se je za novo prièesko, razporedila lase v bistvu ohlapne koke. Ker, kot je nastalo prej, smo ¾e sposobni narediti njene lase, in tokrat je bilo tudi hitro. Njena mati, na edini strani, sem bila vseh dvajset.

Spone za zahtevne stranke